Edit

Меню

Меню

Танцы с собаками в Украине

Запроси на танец…собаку!

Собака живе поряд з людиною тисячі років. Він слугував людині на полюванні, для охорони, пастьби, тощо.

Сьогодні разом  з нами живуть мільйони собак в якості улюбленців-компаньйонів і виникла необхідність цікавої сумісної діяльності. Нею і став спорт.

Кинологический фристайл

Сучасні види спорту з собаками виникли нещодавно. Обидієнс, ІПО, Кінологічний фрістайл, Аджиліті, Флайбол, Дог-фрісбі та багато інших видів сумісного дозвілля людини і тварини, зобов’язані своєю появою сучасним методам дресирування та потребою суспільства у вихованих та адекватних домашніх улюбленцях. Якщо раніше собака знала максимум 10-15 команд і ще 5 додаткових команд робили собаку майже генієм, то сучасний собака може виконувати сотні.

 Канін-фрістайл один з найбільш видовищних видів кінологічного спорту. Він розкриває як наші таланти, так й здібності наших улюбленців.

Кінологічний фрістайл виник в 80-х роках, майже одночасно в Канаді, Англії, в Америці та Нідерландах, та почав дуже швидко розвиватися та розповсюджуватися. В 1990 році в Великобританії  відбувся перший семінар, який провела відома спортсменка по Обідієнс Мері Рей.

В 1991 году на виставці собак Pacific Canine Showcase в Ванкувері, (Канада) Тіна Мартін з золотистим ретрівером, станцювала показовий танець  в костюмі наїзниці. Вона стала першим президентом Міжнародної організації музичного спорту з собакою.

 Зараз показові виступи та змагання проводяться по всьому світу та збирають величезну глядацьку аудиторію. Цей вид спорту не потребує особливих умов та спеціального обладнання, тренування можливі в будь-якому місті, і підходить для будь-якої собаки, не залежно від розміру та породної належності, як для дорослих так й дітей.

free-style-dance-dog-champ-05  IMGP2412

Ідея Танців з собакою виникла з як мікс обідієнс з виїздкою під музику. Сьогодні танцюють не тільки з конями і собаками, але й разом із тими та іншими.

Кінологічний фрістаїл вимагає від собаки й господаря максимального контакту та взаємодовіри. Композиція триває від 1 до 5 хвилин. І будь яка неуважність чи помилка, Ваша чи Вашого партнера по танцю — собаки, може зіпсувати більшу її частину.

­Першим нормативом був НТМ (Рух поряд під музику). Цей від спорту дуже специфічний. Більшість з нас, господарів собак, вивчали дисциплінарну команду «поряд» разом зі своїм собакою. Всі ми знаємо наскільки це важко. В НТМ існує … 10 позицій поряд. Окрім творчої складової, оцінюються повороти, розвороти, зміни швидкості руху і може включати не більш, ніж 25% фрістайлу, як правило, в якості переходів, для зміни позиції собакою.

Фрістайл, як окремий розділ, сформувався трохи пізніше. Він більш демократичний. Може складатися з будь-яких трюків та дисциплінарних навичок. Але він може включати не більш, ніж 25 % руху поряд.

В цьому нормативі оцінюється загальне враження, складність елементів, наскільки музика підходить собаці, та відповідає ідеї композиції. Композиція може буди як в вигляді танцю, так і спектаклю.

Канін-фристайл найбільш безпечний з існуючих на сьогодні видів кінологічного спорту. Елементи, шкодливі для наших улюбленців, заронені правилами нормативу.

 В Україні цей вид кінологічний фрістайл був започаткований УФСС (зараз УФКС). Зараз він активно розвивається у КСУ та інших кінологічних організаціях. Під егідою Кінологічної Спілки України, вже протягом 5 років наша команда проводить показові виступи на виставках собак, змагання різного рівня, а також семінари та дресирувальні табори.

 IMGP8102

 Закінчу словами Мері Рей:

 «Вивчивши фрістайл, ви отримаєте велику радість від спілкування з вашим вихованцем. Це велика робота, але не можна передати словами те, що ви відчуватимете, коли станете єдині з собакою в русі під музику»

 Підготувала

Суддя КСУ з Кінологічного фрістайлу Мельничук Олена 

для журналу «Паросток»

 

Ask a dog for … a dance!

 

 

The dog lives next to people for thousands years. It served people in hunting, for protection, grazing, for everything, that reality demanded from our ancestors. Today, millions of dogs live with us as companion-pets together and appears a need for interesting co-activities. Such activities become sport.

Modern kinds of dog-sports have appeared recently. Obsidians, IPO, Canine Freestyle, Agility, Flybol, Dogfrisbee, and many other kinds of humans and pets time together are obliged by the emergence of modern methods of dogs training and the need of society in well-behaved and adequate pets. Early, if the dog knew 10-15 commands  maximum and 5 additional commands made the dog almost a genius, nowdays the dog can do hundreds.

 

 

 

 

Canine Freestyle or Dog Dancing is the discipline of dog training, in which the handler and the dog (dancing couple) demonstrate the dance composition to the music. Dog Dancing includes two disciplines: Heelwork to music and Freestyle (free movement to music).

The idea of the Dog Dancing discipline originated from a mix of obedience with a dressage with music. Now they are dancing not only with horses and dogs, but also with those and others. It’s currently one of the most spectator dog sport. It reveals as our talents as the capabilities of our pets.

 

Canine Freestyle appeared in the 80’s in Canada, England, America and the Netherlands almost at the same time, and began to develop and spread very rapidly. In different countries this kind of sport was named differently: Dog Dancing, Musical Freestyle, Cynological Freestyle or Canine Freestyle.

 

 

Officially, the founder of Dog Dancing is British Mary Ray. Later she became the president of the Paws N Music Association. In 1990 in Great Britain, she held the first workshop on the Heelwork to  music. In 1991, at the Pacific Canine Showcase Dog Show in Vancouver (Canada), Tina Martin with her golden retriever danced in a show dance in a dress costume. She became the first president of the International Organization of Musical Dog Sport.

Now the show performances and competitions are held all over the world and gather a huge spectator audience. On June 20, 2017, the rules of the FCI for the participation and holding of international Dog Dance competitions came into force.

This dog sport does not require special conditions and special equipment, training is possible in any place, and is suitable for any dog, regardless of size and breed, for both adults and children.

 

 

 

Dog Dancing requires the dog and the owner maximum contact and understanding. The composition lasts from 1 to 5 minutes. And any yours or your dance partner-the dog inattention or error can ruin the most part of it.

The first discipline was HTM (Heelwork to music). This sport is very specific. Most of us, the dog’s owners, learned the disciplinary command «heel» with our dog. We all know how difficult it is. There are … 10  heel positions in HTM routine.  Accept the creative component they estimate  turns, U-turns, routine speed and should include a maximum of 25 % Freestyle,  usually to change the HTM position.

 

 

 

 

 

Freestyle, as a separate discipline, was formed a little bit later. It is more democratic. It should consist of any tricks and disciplinary skills. A “Freestyle” routine includes a maximum of 25 % HTM.

 

This discipline scores the artistic interpretation, difficulty of individual moves, the music suits the dog’s pace and movement pattern. The movements should be made  in rhythm to the music. The composition should be in the both form: the dance and the play. But, when scoring, the advantage is given to dance moves.

 

Canine Freestyle is the safest of the existing types of canine sports.

All moves are allowed, unless the move harmful  the dog’s health.

It is this kind of sport that dogs and their owners can do to the very elderly. The Malinois of Polina Ilina became the European Champion at the age of 12, and Border Collie of Karen Sykes danced for her 15th birthday.

The objective in Dog Dancing is to show the possibilities of a dance pair.

First, the dog capabilities and skills, as well as co-operation between a dog and handler should be demonstrated in the dance.

Composition should be focused on the natural dog’s movements.

The dog should demonstrate the joy of the work.

It is very important that the dog worked with the clear inspiration and desire to execute commands of the handler.

Depressed look, tailored tail, avoiding visual contact with handler can be signals that the dog is in stress.

In this case, the judge can seriously penalize the pair, and such behavior (by the Head judge decision) could serve the reason to stop dancing in some situations.

The style of dance music is allowed either. The music chosen for the dance should demonstrate the co-working between the handler and the dog and emphasize the dog’s individuality.

 

 

The soundtrack should consist of one or several musical compositions. It is allowed to use music with words, but it should contain a clearly rhythm and dance should be in it, but not in the words.

 

 

Competitions are divided into official and not official. At the official competitions, the competitor should show his best result and the best competitors are selected to take part in the European and World Championships.

They include debut, progress and master levels in each of the disciplines separately. In order to get to the next level, you need to score a certain number of points.

In unofficial one — competitors have the opportunity to have free practice and get comments on improving the dance composition from judges, get and improve their competitive experience. For the organizers consideration, even puppies, children and teams with several dogs and handlers together can participate in such competitions. Such competitions are designed for a mass audience. They should held in separate competitions or with official competitions together. The first three places in each class are prizes in open competitions, but do not lead progression to the next class.

In Ukraine, the Cynological freestyle was started by UFSD (UFCS). Now it is actively developing in the Ukrainian Kennel Union. Under the patronage of the Ukrainian Kennel Union, the team of our training centre has held demonstrative Dog dancing performances at dog shows, various levels competitions, as well as seminars and training camps for 5 years.

 

 

UKU  established regulation for Dog Dancing competitions in 2013 and first in Ukraine dogs competition was held at the Kiev Double CACIB on April 20, 2013. The main judge of the competition was the well-known Polina Ilina (RKF judge on work and sports, permanent participant and multiple winner of competitions, including the European and World Championships in Freestyle and HTM). Sports pairs from Kiev, Shepetivka, Kharkiv and Zaporizhzhya took part in the competitions. The smallest participant was 13 years old, the oldest — 64 years. Already next year, the first judges of the UKU in Dog Dancing, Melnychuk Elena and Gonchar Olena, judged the competition in Shepetivka (Khmelnytska oblast), and Melnychuk Olena held a seminar in Dog Dancing and Trick training. Incidentally, in this small town, competitions have been held since every year. Now the competitions are held in Kyiv, Shepetivka, Odesa and Dnipr.

 

 

 

The greatest contribution to the development of Dog Dancing in Ukraine today is made by enthusiasts, instructors-dog trainers and judges of the UKU of the Dog Dancing Melnichuk Olena and Gonchar Olena, the Training Centre ‘Larmon’, Kyiv; Instructors-dogtrainers of the UKU: Belyaeva Olga, National ecological and naturalistic centre of school student, Shepetivka town; Jura Oksana, hotel-training club «Laika»; Odessa, Shvedchenko Angelina, Dnipro city.

 

 

 

Freestyle is suitable for any dog, despite its different size, age, temperament and physical capabilities. In Ukraine, at different times, the competition was attended by: German Shepherd, Chihuahua, Black Russian Terrier, Golden Retriever, Labrador, Jack Russell Terrier, Yorkshire Terrier, Zwergshnauzer, Welsh Corgi, Border Collie, Poodle, Spitz, Irish Setter, Beagle, Zwergpincher, Bearded collie, Half-breed, Spaniel, Rottweiler, Dalmatian, Fox Terrier, Cavalier King Charles Spaniel, Sheltie, Parson Russell Terrier, Malinois, Pit bull terrier, Doberman, Border Collie and others, around the world — dogs, almost all breeds and their half-breeds.

 

Well, the last one. It is possible to practice a Dog Dancing only on two conditions:

  1. When you have a good mood;
  2. When the dog has a good mood.

And that is the main condition: the dog should not get tired of training!

 

 

The Dog Dancing is but first of all, the standard of dog training. In routine attention should be on the dog, its level of training, the desire to work and good contact with the handler. The movements of the dog and its handler in the routine are such rhythmic and synchronous, it seems that the dog is dancing its part of the program very well. But we, freestylers, know that the dog does not dance, but handle the commands we practice with it before. The contact, ease and ease of movement, viewers see during the Dog Dancing routine are the requirements of the standard.

 

End with the words of Mary Ray:

«Having studied freestyle, you will get great joy from communicating with your pet. It’s a great job, but I can not say what you will feel when you become single with a dog in Dog Dancing routine for music. »

Has written by

Melnychuk Olena

Dog trainer and UKU judge

on Dog Dancing

for Club Dogs

 

 

Впервые в Украине! Видеосоревнования по Танцам с собаками и трюковой дрессировке «Зимние фантазии» 14.02.2016

Впервые в Украине! Видеосоревнования по Танцам с собаками и трюковой дрессировке «Зимние фантазии» 14.02.2016

Соревнования по Танцам с собаками (Кинологический фристайл и НТМ)

Соревнования по Танцам с собаками 05.12.2015

Соревнования и семинар по кинологическому фристайлу 18.04.2015:

http://dressirovka-sobak.com.ua/seminar-i-sorevnovaniya-po-kinologicheskomu-fristaylu/

Соревнования и семинар по кинологическому фристайлу 22.03.2015:

http://dressirovka-sobak.com.ua/277/

Спортивные пары

STANDARD POODLES PUPPIES

Заказать услугу

Можно заполнив форму ниже